KOSZTORYSY TO NASZA PASJA

Kosztorysy, przedmiary robót

Firma świadczy usługi w następującym zakresie  robót kosztorysowych:

 • Kosztorysy ofertowe na podstawie dokumentacji technicznej bądź przedmiaru robót,
 • Kosztorysy inwestorskie,
 • Kosztorysy zamienne,
 • Kosztorysy powykonawcze,
 • Przedmiary robót,
 • Zestawienia kosztów inwestycji,
 • Weryfikacje kosztorysów,
 • Likwidacja szkód majątkowych.


Wykonujemy kosztorysy w następujących branżach:

 • Ogólnobudowlana inwestycyjna,
 • Ogólnobudowlana remontowa(prace rozbiórkowe, remontowe, adaptacyjne, termomodernizacje obiektów),
 • Roboty drogowe,
 • Zagospodarowanie terenu,
 • Instalacje sanitarne (wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze i chłodnicze, wentylacji i klimatyzacji, gazowe, węzeł cieplny, sieci i przyłącza),
 • Instalacje elektryczne i teletechniczne.


Kosztorysy wykonuje się dla:

 • osób fizycznych przy remoncie mieszkania, budowie domu, kredycie bankowym;
 • firm budowlanych wykonawczych w celu sporządzenia ofert, rozliczeń powykonawczych, prac dodatkowych;
 • inwestorów w celu sporządzenia kosztorysów inwestorskich, weryfikacji kosztorysów wykonawców;
 • instytucji budżetowych w celu wykonania przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich, weryfikacji kosztorysów wykonawców;
 • biur projektowych w celu wykonania przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich;
 • instytucji ubezpieczeniowych w celu wyceny szkody w nieruchomości dla wypłaty odszkodowania;
 • banków w celu ustalenia kosztów budowy przed udzieleniem kredytów np. dla developerów;
 • wyceny nieruchomości jako elementu jednej z metod określania wartości nieruchomości.


Każdy z kosztorysów wyceniamy w sposób indywidualny, zależny od rodzaju i ilości robót do wykonania, materiałów stanowiących podstawę opracowania kosztorysu oraz przewidywanej czasochłonności prac.
Nasze kosztorysy oparte są na szczegółowych przedmiarach, natomiast wycena wynika zarówno ze stawek pochodzących z aktualnego cennika SEKOCENBUD, ale przede wszystkim z indywidualnych zapytań ofertowych, kierowanych do producentów materiałów budowlanych.

Dla usprawnienia procesu zamawiania i wyceny zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym przedstawicielem:
Katarzyna Barańska tel. +48 535 008 591

Dlaczego kosztorys?

Każda inwestycja jest jak budowa domu powinna mieć solidne fundamenty, a fundamentem prawidłowego podejścia do realizacji zadania jest projekt poparty szczegółowym kosztorysem i przedmiarem robót. Dokładne wyliczenia na materiały, robociznę i sprzęt pomogą w zalezieniu najlepszej oferty wśród wielu firm wykonawczych oraz nie dopuszczą do niekontrolowanych wydatków podczas realizacji zadania.